Ön Bilgilendirme Formu

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU (…………………………………………………………….ŞİRKETİ)
1.TARAFLAR VE KONUİşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, ALICI ile SATICI arasındaki mesafeli sözleşmeye ilişkin Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca bilgilendirilmesidir. Ayrıca Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca 5/1 a, d, g ve h maddelerindeki hususlara ilişkin bilgiler işbu Ön bilgilendirme Formu’nda yer almaktadır. ALICI ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesine ilişkin bilgileri üyeliğinin bağlı olduğu “Hesabım” sayfasından takip edebilecek ve siparişine ilişkin verdiği bilgileri “Hesabım” sayfasından değiştirebilecektir. Ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesi arteryu.com tarafından kayıt altına alınmakta olup, ALICI dilediği zaman “Hesabım” sayfasından metinlere ulaşım sağlayabilecektir. 2.TANIMLARİşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.
ALICI
:
Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarlaedinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
Bakan
:
Ticaret Bakanı’nı,
Bakanlık
:
Ticaret Bakanlığı’nı,
AFE
:
SATICI’lar’ın ürün ve hizmet sunduğu Platform’u sağlayan aracı hizmet sağlayıcısı olan AFE Grup E-Ticaret Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret LTD.ŞTİ
Hizmet
:
Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusu,
Kanun
:
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
Platform
:
AFE’ye ait www.arteryu.com adlı internet sitesini ve mobiluygulamasını,
SATICI
:
Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden ve Sözleşme’nin 6. maddesinde bilgileri bulunan gerçek ve/veya tüzel kişiyi,
Sipariş Veren
:
Bir mal veya hizmeti AFE’ye ait www.arteryu.com adlı internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
Sözleşme
:
SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu Sözleşme’yi,
Taraflar
:
SATICI ve ALICI’yı,
Ürün veya Ürünler
:
Alışverişe konu olan taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü ürünleri, ifade eder
Yönetmelik
:
Mesafeli Satışlar Yönetmeliği’ni,
3.SATICI BİLGİLERİ
Satıcı İsim/Unvanı
:
Satıcının Açık Adresi
:
Satıcının Telefonu
:
Satıcı Mersis No
:
Satıcı E-Posta
:
Alıcının İade Halinde Malı Satıcıya Göndereceği Kargo Şirketi
:
İade kodu alındığında tarafınıza bilgilendirilen kargo firmasıyla iadenizi gönderebilirsiniz.
4.ARACI HİZMET SAĞLAYICI TRENDYOL.COM BİLGİLERİ
Aracı Hizmet Sağlayıcı Unvan
:
AFE Grup E Ticaret Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret LTD.ŞTİ(“AFE”)'ye ait [www.arteryu.com]
Aracı Hizmet Sağlayıcı Mersis No
:
0091371678
Aracı Hizmet Sağlayıcısı Açık Adresi
:
Kaptanpaşa Mah.İdil Sokakk famas b blok no:6/63
Aracı Hizmet Sağlayıcı Numarası :
Aracı Hizmet Sağlayıcı E-posta Adresi
:
destek@arteryu.com
5.SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ ve FİYATI (KDV DAHİL)
5.1. Malın/Ürün/Ürünlerin/Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) AFE’ye ait internet sitesinde yer almaktadır. Ürünün temel özellikleri hem ürünün ilanının yer aldığı ilgili sayfada, sipariş özeti sayfasında ve aşağıda yer almaktadır.
5.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
5.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Ürün Açıklaması
Adet
Peşin Fiyatı
Ara Toplam (KDV Dahil)
-
-
-
Kargo Tutarı
-
50 TL ve Üzeri Kargo Bedava
-
Toplam
*www.arteryu.com internet sitesinin açık pazar ve/veya diğer butiklerinden eş zamanlı olarakgerçekleştirilen alışverişlerde hak kazanılan toplam indirim tutarı, kargo bedeli ve taksit farkı tutarıbirlikte yukarıdaki tabloda gösterilmiştir.
Teslimat Adresi
:
Teslim Edilecek Kişi
:
Satıcının Telefonu
:
Fatura Adresi
:
Sipariş Tarihi
:
Teslim Şekli
:
SÖZ KONUSU ÜRÜN BEDELİ, ARTERYU ALICI GÜVENCESİ KAPSAMINDA SATICI ADINA, AFE TARAFINDAN ALICI’DAN TAHSİL EDİLMEKTEDİR. ALICI MALIN BEDELİNİ AFE'YE ÖDEMEKLE,
ÜRÜN BEDELİNİ SATICI’YA ÖDEMİŞ SAYILACAK VE BİR DAHA ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ALTINA GİRMEYECEKTİR. ALICI’NIN İLGİLİ MEVZUAT KAPSAMINDA İADE HAKLARI SAKLIDIR.
6.ÖDEME VE TESLİM ŞARTLARI
Kargo Hariç Toplam Ürün Bedeli
:
Kargo Ücreti
:
Taksit Farkı
:
Toplam Sipariş Bedeli
:
Sipariş Tarihi
:
Ödeme Şekli ve Planı
:
Teslim Şartları ürün sayfasında belirtildiği şekilde uygulanacaktır.
Teslim Şartları:
Teslim Alacak Kişiler:
7.CAYMA HAKKI
7.1.ALICI hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu günden, mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise malın kendisine tesliminden itibaren, hiçbir gerekçe göstermeksizin 15 (on beş) gün içinde cayma hakkını kullanarak mal/hizmeti iade edebilir.
a)Cayma hakkına ilişkin sürenin hesabında tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda,ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
b)Birden fazla parçadan oluşan mallarda, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişininson parçayı teslim aldığı gün,
c)Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, ALICI’nın veya ALICItarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.
7.2.ALICI, cayma hakkı kullanım bildirimini Websitesi üzerinden SATICI’ya ulaştırır. SATICI, ALICI’nıncayma beyanının kendisine ulaşmasından itibaren 14 (on dört) gün içinde mal/hizmet bedelini iadeetmekle yükümlüdür.
7.3. Söz konusu mal/hizmet bedeli ALICI’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekildeALICI’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden yapılır.
7.4. ALICI, cayma hakkına ilişkin bildirimi SATICI veya AFE’ye yönelttiği andan itibaren, 10 (on) güniçinde malı SATICI’ya geri gönderir.
7.5. ALICI cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun birşekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.
7.6. ALICI iade edeceği mal/hizmeti ön bilgilendirme formunda belirtilen SATICI’nın anlaşmalı kargoşirketi ile SATICI’ya gönderdiği sürece, iade kargo bedeli SATICI’ya aittir. İade için ALICI’nınbulunduğu yerde SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi şubesi bulunmaması halinde ALICI herhangi birkargo şirketiyle gönderebilecektir, bu halde kargo bedeli SATICI’ya aittir. ALICI’nın iade edeceği malıön bilgilendirme formunda belirtilen SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ilegöndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan SATICI sorumludeğildir.
7.7. Mal ile beraber fatura da mevcut olması halinde, ilgili iade bölümü de doldurularak ve ALICItarafından imzalanarak teslim edilmelidir.
7.8. Cayma hakkının kullanılmasıyla beraber ALICI ve SATICI arasındaki yan sözleşmeler masraf,tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona erer.
8.CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER
8.1. ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:
a)Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya AFE’ninkontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler
b)Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler
c)Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d)Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayanmallara ilişkin sözleşmeler.
e)Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halindemaddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
f)Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimineilişkin sözleşmeler.
g)Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama,yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesineilişkin sözleşmeler.
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile ALICI’ya anında teslim edilen gayri maddi mallarailişkin sözleşmeler.
h)Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkinsözleşmeler.
Sözleşmeye konu Mal/Hizmet'in Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin uygulama alanı dışındabırakılmış olan (SATICI’nın düzenli teslimatları ile ALICInın meskenine teslim edilen gıdamaddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık,eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) Mal/Hizmet türlerinden müteşekkil olması halinde ALICI veSATICI arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamamasısebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır.
9.GENEL HÜKÜMLER
9.1. ALICI Platform üzerinden vereceği siparişlerde birden fazla butikten aynı sepet içerisinde sipariş verebilecektir. SATICI, ALICI’nın birden fazla butikten vereceği siparişler için birden fazla fatura kesebilecektir. ALICI, AFE tarafından kendisine birden fazla fatura keserek kendisine gönderilmesini kabul eder. Şüpheye mahal bırakmamak bakımından belirtilmelidir ki, SATICI, ALICI’nın farklı butiklerden aldığı ürünlerin teslimatını mevzuattaki yasal süre içerisinde kalmak koşuluyla farklı zamanlarda gerçekleştirebilecektir.
9.2. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak yasal süresi içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından teslim edilir. SATICI sattığı ürünleri anlaşmalı kargo firmaları aracılığı ile ALICILAR’a göndermekte ve teslim ettirmektedir. Kargo firmasının ALICI’nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde ALICI’nın Ürün’ü kargo firmasının SATICI tarafından bildirilen yakın bir diğer şubesinden teslim alması gerekmektedir. İnternet sitesinde "tahmini teslimat tarihi" şeklinde belirtilen ürünlerin, teslimat tarihi tahmini olarak belirtilmiş olup bu ifade herhangi bir taahhüt içermemektedir. Bu ürünler mevzuatta belirtildiği üzere en geç 30 gün içerisinde ALICI’ya teslim edilecektir.
9.3. Genel olarak aksi belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) ALICI’ya aittir.
9.4. Ürünler’in, teslimatı anında ALICI’nın bizatihi adresinde bulunmaması durumunda, SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Adreste teslim alacak kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICI’nın sorumluluğu olacaktır. Ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmamasından veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu hallerde ALICI’nın Ürün'ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün'ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler ALICI’ya aittir.
9.5. ALICI, Ürün'ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.
9.6. ALICI, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, Ürün'ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce Ürün bedeli SATICI’ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde, SATICI tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve Ürün'ü teslim etmeyebilir. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka/finans kuruluşunun Ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, Ürün en geç 3 gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI’ya ait olmak üzere SATICI'ya iade edilir. SATICI'nın iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halde saklıdır. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans
kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya yapılan ödemelere ilişkin SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.
9.7. Ürün'ün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi halinde SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI’yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.
9.8. Sipariş iptallerinde ürün bedeli tahsil edilmiş ise ALICI’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın Bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen Banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder. (Bankaların iadeyi ALICI hesabına yansıtma işlemleri genellikle 3 (üç) haftayı bulabilmektedir).
9.9. SATICI olağanüstü durumlar dışında haklı bir nedenle sözleşme konusu ürünlerin tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde durumu öğrenmesinden itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’yı bilgilendirerek onayını almak sureti ile eşit kalite ve fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. ALICI’nın onay vermediği hallerde sipariş iptaline ilişkin hükümler uygulanır.
10.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLEİLGİLİ KURALLAR ŞARTLAR
10.1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler;
•sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunlarınçözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, ürünler vehizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde veüyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile SATICI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi vesair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SATICItarafından sağlanabilmesi için yukarıda sayılan verileri AFE, AFE iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veyakuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir,kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.
10.2. ALICILAR’a, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım,reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem,uygulamaları için AFE Grup E Ticeret Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi tarafından SMS/kısamesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişimaraçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, ALICI kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesinikabul etmiştir.
10.3. ALICI tarafından Platform’a girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, AFEtarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanlarıölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI’ya ait cihazlardan girildiğinden ALICItarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalarailişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.
10.4. ALICI, AFE’e belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veyailetişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. ALICI’nın bu husustaki açık bildirimine göre,kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse,hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sistemindensilinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerininişlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilenbilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ileanaliz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırıolarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda AFE’e her zamanbaşvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde ALICI’yamevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.
10.5. Platform’a ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamenkullanımı konusunda; SATICI'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları AFE Grup E-Ticaret Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi’neaittir.
10.6. Platform’dan ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden AFE sorumlu değildir.
11.UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
11.1İşbu Ön Bilgilendirmenin uygulanmasında ve işbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlığın çözümünde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’nın Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.
Yukarıdaki bilgiler uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmiştir.

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.